Om

Om Nybro filmstudio

Syftet med föreningen är att erbjuda filmer som kanske inte hittar ut till Nybro bio. Det är tyvärr så att de filmer som normalt visas på de små biograferna i landsbygden är de mest inkomstbringande och kanske inte de bästa. Därför finns denna förening som beställer film från Sveriges Förenade Filmstudios för att vi ska kunna se lite intressanta filmer på söndagar under det mörka halvåret.

Nybro filmstudio är en förening. Detta innebär att man måste vara medlem för att se filmerna. Medlemsavgiften är 200 kr och innebär att man får se säsongens filmer gratis. Under en säsong visas 6-7 filmer från världens alla hörn. Det går alltså inte att köpa biljetter för enstaka filmer med ett undantag. Det är Åkrahällskolans gymnasieelever som kan köpa biljetter via sina svenskalärare. Man kan även under de tre sista filmerna köpa "pröva på kort" som kostar 150 kr. Detta kort är för den som funderar på att bli medlem inte ska behöva köpa grisen i säcken, utan kan få känna på lite lungt vad filmstudion erbjuder.

Biografen har är utrustad med en modern digital projektor men även en äldre projektor för att kunna visa gamla hederliga filmer.

Historia

 

Nybro filmstudio har funnits i sin nuvarande utförande sedan våren 1989. Filmstudions historia började på 60 talet då några entusiaster började visa film i Royal, där Handelsbanken nu ligger.

Till det kuriosa kan nämnas att filmstudion hette Lasses filmstudio efter ordföranden ända tills 10 års jubileet 1999 då den bytte namn till Nybro filmstudio.

Antalet medlemmar har varierat under åren och nu har vi över 200 betalande medlemmar.

SFF

Nybro filmstudio tillhör SFF, Sveriges Förenade Filmstudios, som vi beställer filmerna av.Den första svenska filmstudion bildades i Stockholm 1926, men de första filmstudiorna var något som enbart fanns i anslutning till universitet och högskolor ända fram till 1953 då en rad filmintresserade med Bengt Idestam-Almqvist i spetsen bildade Sveriges Förenade Filmstudios, filmstudiorörelsens basorganisation.

 

Vem som helst kan bli medlem i filmstudion genom att lösa ett medlemskort som gäller för en termin. Detta medlemskort som är personligt berättigar till inträde vid visningarna,någon avgift per visning får inte tas ut.

 

För att bli godkänd måste studion åta sig att följa SFF:s stadgar och arbetsordning det innebär bl. a. att studion måste vara fristående från andra organisationer, ha en egen styrelse och välja filmer från en filmlista som varje år upprättas av SFF:s styrelse och är f.n. omkring 600 st.

 

Studions verksamhet brukar delas upp i två terminer, höst- och vårtermin. Under en termin visar en studio normalt 5-6 filmer men SFF kan bevilja ytterliga visningar.

 

Studion betalar en avgift till SFF per medlem och visning. Avgiften per film beror alltså hur många medlemmar föreningen har. För denna avgift betalar SFF direkt till filmuthyraren ersättning för hyra och fraktkostnader från Stockholm till studion. Studion får själv betala returfrakten. Andra avgifter för studion är lokalhyra, maskinistarvode,reklam och annonser. Föreningen får förutom inkomsterna på medlemskorten även ett bidrag av kommunen och en liten ränta på pengarna som finns på bankkontot.

 

En del filmer är i 35 mm nomalformat och måste därför visas på biograf. För att få normalfilm måste en filmstudio vara ansluten till SFF.

Uppdaterad av Macke Danielsson.