Vikarien

Vikarien

Vikarien är en enkel historia med viss verklighetsbakgrund

 

I byn Shuiquan måste den lilla skolans enda lärare, Gao, ta ledigt för att resa hem till sin allvarigt sjuka mor. Byns borgmästare har svårt att hitta en vikarie men bestämmer sig för att Wei, en endast tretton år gammal flicka, skall ta hand om eleverna under lärarens frånvaro. Läraren Gao förmanar Wei att se till att när han återvänder skall antalet elever inte ha minskat. Klassen får helt enkelt inte krympa mer.

 

Med filmer som Det röda fältet (1987), Den röda lyktan (1991) och Shanghai Triaden (1995) har den kinesiska regissören Zhang Yimon gjort sig känd som en formmedveten, ytterst suggestiv och visionär bildskapare med berättelser från ett gånget Kina

 

I Vikarien, som utspelas i nutid i en fattig kinesisk landskapsmiljö, är bildspråket ett annat. Det är ett stramt men just precis så dokumentärt i tonen att det levandegör en vardagsenkel verklighet utan gråtonerna får någon dominans. Det är en säregen upplevelse. Den snuddar ibland vid den goda sagans domäner utan att på minsta vis överge den verklighet den utspelas i.

 

Yimons film, som onekligen välförtjänt erhöll Guldlejonet vid fjolårets Venedig-festival, är en alldeles speciell upplevelse som det är svårt att ringa in i sin helhet.

 

Vikarien

Kina 1999

 

Regi: Zhang Yimon

Manus: Shi Xiangheng

Foto: Hon Yong

Musik: San Bao

Längd: 106 min

Från 7 år

 

I rollerna:

Wei - Wei Minzhi

Zhang - Zhang Huike

Tian - Tian Zhenda

Gao - Gao Enman

 

Uppdaterad av Macke Danielsson.